هوای اصفهان برای گروه‌های حساس ناسالم است

شاخص آلودگی هوای کلانشهر اصفهان با قرار گرفتن روی شاخص ۱۰۴ ناسالم برای گروه‌های حساس است.
تصویر هوای اصفهان برای گروه‌های حساس ناسالم است

به گزارش سایت خبری پرسون، ازاصفهان:بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست منطقه اصفهان، دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۰۰، پروین با شاخص ۶۸، خرازی با شاخص ۷۳ سالم (زرد) و استانداری اصفهان با شاخص ۴۱ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

کیفیت هوا ایستگاه‌های زینبیه با شاخص ۱۵۲ ناسالم (قرمز)، خیابان ۲۵ آبان با شاخص ۶۷، انقلاب با شاخص ۷۸، پارک زمزم با شاخص ۹۱، رهنان با شاخص ۶۹، سپاهان‌شهر با شاخص ۶۰، فرشادی با شاخص ۶۰، فیض با شاخص ۶۶، کاوه با شاخص ۶۹، کردآباد با شاخص ۶۱، میرزاطاهر با شاخص ۵۴ و ولدان با شاخص ۷۰ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا در قهجاورستان با شاخص ۱۱۹ ناسالم (نارنجی)، سجزی با شاخص ۱۰۰، خمینی‌شهر با شاخص ۷۱ و شاهین‌شهر با شاخص ۶۷ سالم (زرد)، نجف‌آباد با شاخص ۲۶ پاک (سبز) ثبت شده است.

ایستگاه‌های رودکی، جی، میثاق، خواجو، باغ غدیر و شهر‌های کاشان، مبارکه، دولت‌آباد و زرین‌شهر فعال نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا همچون مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازن و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که حدود مجاز متفاوت با واحد‌های مختلف دارد، به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

منبع: هواشناسی

599655