کاهش ۱۰ درصدی پروازهای داخلی در سال ۱۴۰۱

مطابق آمار سازمان هواپیمایی کشوری جابجایی مسافر و بار توسط ایرلاین‌های ایرانی در پروازهای داخلی نسبت به سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۰ و ۲۵ درصد کاهش یافته است.
تصویر کاهش ۱۰ درصدی پروازهای داخلی در سال ۱۴۰۱

به گزارش سایت خبری پرسون، آمار سازمان هواپیمایی کشوری نشان می‌دهد در 12 ماه سال گذشته بار جابجا شده توسط شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در پروازهای داخلی نسبت به سال قبل از آن (سال 1400) 24.9 درصد کاهش یافته است.

در بین ایرلاین‌های داخلی هواپیمایی آتا با 77.56 درصد بیشترین رشد منفی را داشته است. پس از این شرکت، هواپیمایی وارش با رشد منفی 64.66 درصد قرار دارد. پویاایر نیز در مدت یاد شده رشد منفی 60.04 درصدی را در جابجایی بار داشته است.

هواپیمایی ماهان،‌ ایران‌ایر، آسمان، کیش‌ایر و قشم‌ایر نیز به ترتیب میزان جابجایی بار در پروازهای داخلی 7.94 درصد، ‌34.63 درصد، 24.95 درصد، 16.61 درصد و 23.79 درصد کاهش یافته است.

هواپیمایی کارون نیز رشد منفی 26.11 درصدی را در جابجایی بار ثبت کرده است. در بین شرکت‌های هواپیمایی، ایران‌ ایرتور 69.12 درصد رشد مثبت را در جابجایی بار داشته است.

در بخش جابجایی مسافر در مجموع رشد 11.3 درصدی در سال 1401 ثبت شده است. در سال گذشته 17 میلیون و 413 هزار و 844 نفر در پروازهای داخلی جابجا شده بودند.

در بین شرکت‌های هواپیمایی، ایران‌ایر، آسمان، تابان،‌ قشم‌ایر،‌ آتا و ایران‌ایر تور رشد منفی را در جابجایی مسافر داشته‌اند. هواپیمایی آتا با وجود رشد منفی با یک میلیون و 696 هزار و 610 نفر در رده دوم بیشترین جابجایی پس از ماهان قرار گرفته است.

هواپیمایی ماهان با یک میلیون و 809 هزار و 801 نفر بیشترین جابجایی مسافر را در سال 1401 داشته است.

به گزارش تسنیم، بررسی آمار سازمان هواپیمایی نشان می‌دهد در سال گذشته پروازهای داخلی نسبت به سال قبل از‌ آن 9.88 درصد کاهش یافته است. در سال 1400 بالغ بر 170 هزار و 125 پرواز توسط ایرلاین‌های داخلی انجام شده بود که در سال 1401 به 153 هزار و 316 پرواز کاهش یافته است.

بیشترین کاهش پرواز با 55.96 درصد مربوط به هواپیمایی تابان است. شرکت‌های آسمان، ایران‌ایر، کاسپین، ایران ایرتور و زاگرس به ترتیب نسبت به سال 1400 کاهش پرواز 27.22 درصدی، 45.46، 7.88، 25.27 و 3.33 درصدی داشته‌اند.

منبع: تسنیم

599573