ماجرای دستگیری کولبران توسط مرزبانی صحت دارد؟

روزهای گذشته تصاویری در فضای مجازی منتشر شد که نیروهای هنگ مرزی ژاله جمعی از کولبران را دستگیر کرده و آنها در برف مور آزار و اذیت قرار دادند.

به گزارش سایت خبری پرسون، چند روز پیش در فضای مجازی فیلمی از دستگیری کولبران توسط نیروهای مرزبان منتشر شد که ظاهرا نیروها این کولبران را روی برف انداختند و مورد آزار و اذیت قرار داده اند درحالی که به چند دلیل این فیلم یک دروغ رسانه‌ای بوده است. افراد به ظاهر مأمور مرزبانی تجهیزات و پوشش مرزبانی ندارند، حتی چهرۀ آن‌ها نیز مشخص نیست. همچنین افراد اگر جرمی انجام دادند باید دستبند و پابند داشته باشند که ندارند.

تا کنون نیز فردی با موضوع اذیت و آزار توسط مرزبانان به مراجع قضایی شکایت نکرده است.

منبع: فارس

599373