برخی طرح های درمانی در کشور برای اولین بار در حال اجر است/ اینفوگرافیک

سطح دسترسی به ارائه خدمات درمانی در کشور رو به افزایش است، از توسعه تخت‌های بیمارستانی تا توزیع پزشک در مناطق محروم و توجه به درمان کودکان و اقشار ضعیف.
تصویر برخی طرح های درمانی در کشور برای اولین بار در حال اجر است/  اینفوگرافیک

به گزارش سایت خبری پرسون، ارائه خدمات درمانی در کشور توسعه یافته و بر اساس سیاست‌گذاری‌های دولت و وزارت بهداشت برای کاهش هزینه‌های درمانی همین حالا هم نزدیک به 33 میلیون نفر در کشور تحت پوشش درمان رایگان قرار دارند.

به گفته سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت برخی از خدمات درمانی برای اولین بار در کشور آغاز شده و سطح کیفی هم را افزایش داده است. برخی از این خدمات به شرح زیر است.

خدمات درمانی که برای اولین بار در کشور در حال اجراست + اینفوگرافیک

منبع: همشهری آنلاین

599362