اعلام آمار متوفیان در حوادث وظیفه پزشکی قانونی است

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور بیان کرد: آمار متوفیان در حوادث باید توسط پزشکی قانونی اعلام شود و اطلاع‌ رسانی نادرست آمار متوفیان در حوادث، منجر به بی‌اعتمادی می‌شود.
تصویر اعلام آمار متوفیان در حوادث وظیفه پزشکی قانونی است

به گزارش سایت خبری پرسون، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: به غیر از پزشکی قانونی هیچ‌کس نمی‌تواند نسبت به آمار متوفیان در یک حادثه نظر دهد زیرا اطلاع‌رسانی نادرست منجر به بی‌اعتمادی می‌شود.

منبع: خبرنگاران جوان

599209