۷۵ ساختمان بلند ناایمن در استان اصفهان شناسایی شد

رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: ۷۵ ساختمان بلند ناایمن در استان اصفهان شناسایی و حائز اهمیت ارزیابی در برابر حوادث تشخیص داده شدند.
تصویر ۷۵ ساختمان بلند ناایمن در استان اصفهان شناسایی شد

به گزارش سایت خبری پرسون، ازاصفهان:سید حسین محمودیه

رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: ۷۵ ساختمان بلند ناایمن در استان اصفهان شناسایی و حائز اهمیت ارزیابی در برابر حوادث تشخیص داده شدند.

سید حسین محمودیه، رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار کرد: ۷۵ ساختمان بلند ناایمن شناسایی شده در استان اصفهان حائز اهمیت ارزیابی تشخیص داده شدند.

وی افزود: از این تعداد، ۶۷ مورد در اصفهان و هشت مورد در دیگر شهرستان‌ها است و همه کاربری‌های مسکونی، تجاری، درمانی، مذهبی و فرهنگی را شامل می‌شود.

محمودیه اضافه کرد: پرونده این سازه‌ها به مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی برای ارائه راهکارهای ایمنی سازی و مقام سازی ارسال شده است.

رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: اعضای کارگروه ساختمان‌های بلند و ناایمن مرتب در حال پایش سازه‌ها هستند.

وی با اشاره به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان عنوان کرد: آیین نامه اجرایی آن به لحاظ مباحث حقوقی که ورود به ساختمان‌های در حال استفاده است با تشکیل کمیته‌ای در وزارت راه و شهرسازی تدوین و برای بررسی، تأیید و اخذ مصوبه هیأت دولت به وزارت کشور ارسال شده است و پیش‌بینی می‌شود اجرای این مبحث، اوایل سال آینده ابلاغ شود.

منبع: فارس

599167