برنامه دانشگاه آزاد برای حضور داوطلبین انتخابات دانشگاه

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این دانشگاه امکانات خود را در دانشگاه برای ایجاد یک انتخابات پرشور مهیا کرده است.
تصویر برنامه دانشگاه آزاد برای حضور داوطلبین انتخابات دانشگاه

به گزارش سایت خبری پرسون، محمد مهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی درباره برنامه های این دانشگاه برای تقویب مشارکت در انتخابات اظهار داشت: بخشنامه ای را معاونین فرهنگی وزارتین (وزارت علوم و بهداشت)، جهاددانشگاهی و دانشگاه آزاد داشتند که طی آن در سطح استانها هسته تقویت مشارکت ایجاد شده و برنامه هایی را در این جهت برنامه ریزی می کنند.

وی گفت: دانشگاه آزاد خود یک شورای رصد دارد و در این زمینه برنامه های متنوعی را به واحدها ابلاغ کرده است.

رئیس دانشگاه آزاد تصریح کرد: بعد از امتحانات که شروع ترم آینده و حضور دانشجویان در دانشگاه خواهد بود این برنامه ها با حضور داوطلبین انتخابات برگزار می شود. دانشگاه آزاد امکانات خود را در دانشگاه برای ایجاد یک انتخابات پرشور مهیا کرده است.

طهرانچی یادآور شد: دانشگاه آزاد به هیچ عنوان در انتخابات مصداقی ورود نمی کند بلکه از تقویت مشارکت و ایجاد یک مجلس کارآمد و انقلابی در انتخابات حمایت می کند.

منبع: تسنیم

599110