وزیرخارجه انگلیس برای ایران خط و نشان کشید

وزیر خارجه انگلیس گفت: باید برای تهران پیام روشنی ارسال شود که اقدامات این کشور را برنمی‌تابیم و کاری که آنها از طریق گروه‌های نیابتی خود انجام می دهند، غیرقابل قبول است.
تصویر وزیرخارجه انگلیس برای ایران خط و نشان کشید

به گزارش سایت خبری پرسون، دیوید کامرون، وزیر خارجه انگلیس در گفت‌وگو با ساندی‌تایمز گفت: با وزیر خارجه ایران گفت‌وگوی صریحی داشتم.

وی گفت: باید برای تهران پیام روشنی ارسال شود که اقدامات این کشور را برنمی‌تابیم و کاری که آنها از طریق گروه‌های نیابتی خود انجام می دهند، غیرقابل قبول است.

وی افزود: من با وزیر امور خارجه ایران گفت‌ وگوی صریحی داشتم و گفتم که اینها گروه‌های نیابتی شما هستند و نمی توانید مسئولیت خود را در قبال آنها سلب کنید. البته می توانید ادعا کنید که آنها یک مقدار استقلال دارند، اما شما آنها را ایجاد کردید، از آنها پشتیبانی کردید، حمایت مالی کردید، سلاح در اختیارشان قرار دادید؛ در نهایت شما در قبال کارهایی که انجام می‌دهند، پاسخگو خواهید بود.

منبع: ایرنا

599072