بازار سوسکی کجاست؟ /چرا نام این بازار را «سوسکی» گذاشتد؟

بازارچه سوسکی در حوالی بازار امین‌السلطان و در محدوده سرقبرآقا برای اهالی دروازه غار نامی آشناست؛ نامی متفاوت که با بخشی از تاریخچه محله گره خورده و برای اهالی قدیمی یادآور روزگار گذشته است. در گفت‌وگو با «علیرضا زمانی» تهران‌پژوه، به تاریخچه و علت نامگذاری بازار سوسکی پرداختیم.
تصویر بازار سوسکی کجاست؟ /چرا نام این بازار را «سوسکی» گذاشتد؟

به گزارش سایت خبری پرسون، بازارچه نام خود را از چهارراهی به همین نام گرفته است. موسفیدان محله به جایی که کوچه‌های بوربور، جزمانی و حسنی به یکدیگر می‌رسیدند چهارراه سوسکی می‌گفتند.

علیرضا زمانی درباره علت نامگذاری بازارچه سوسکی می‌گوید: «در باره نام متفاوت این بازارچه و چهارراه، دو روایت وجود دارد. نخست اینکه برخی کسبه بازارچه علت نامگذاری چهارراه را به چهره سیاه صاحب یکی از بنکداری‌های حوالی بازار نسبت می‌دهند. آنها معتقدند چون صاحب بنکداری کوچک سر بازار چهره سیاهی داشت، مردم بنکداری او را مغازه سوسکی نامیدند. این نام آنقدر میان بازاری‌ها جا افتاد که چهارراه و بازارچه هم به همین نام مشهور شد.»

روایت دیگری هم از علت نامگذاری بازار سوسکی میان بازاریان نقل می‌شود. برخی دیگر ریشه این نام را به ماجرای ورود سوسک‌های تیره‌رنگی که اکنون دیگر در تمام پایتخت دیده می‌شوند نسبت می‌دهند. آنها می‌گویند داستان نامگذاری بازارچه با دادوستد کسبه تهرانی و اروپایی‌ها مرتبط است. به عقیده آنها، در دوران فتحعلی‌شاه قاجار بود که با ورود کالاهای اروپایی به تهران، تخم نوعی سوسک نیز همراه با کالاها به تهران راه پیدا کرد. سر و کله سوسک‌ها ابتدا در این منطقه و سپس در تمام شهر پیدا شد و به این دلیل بود که نام این چهارراه و بازارچه را سوسکی گذاشتند.

منبع: همشهری آنلاین

586668