کاریکاتور ضرغامی با آفتابه‌ای در دست

روزنامه هم میهن با اشاره به سخن ضرغامی در باره کمبود اعتبار برای ترمیم آثار باستانی ، او را با آفتابه ای در دست ، دستمایه کاریکاتور قرار داده است.
تصویر کاریکاتور ضرغامی با آفتابه‌ای در دست

به گزارش سایت خبری پرسون، روزنامه هم میهن با اشاره به سخن ضرغامی در باره کمبود اعتبار برای ترمیم آثار باستانی، او را با آفتابه‌ای در دست، دستمایه کاریکاتور قرار داده است. آفتابه نشانه توجه او به احداث سرویس بهداشتی در جاده‌هاست.

کاریکاتور ضرغامی، با آفتابه‌ای در دست

منبع: روزنامه هم میهن

574636