زیباترین طراحی‌های خانه فرش ایرانی توسط هوش مصنوعی

هوش مصنوعی و رندرهایی با محوریت فرش ایرانی که مناظر زیبایی را شکل داده است.
تصویر زیباترین طراحی‌های خانه فرش ایرانی توسط هوش مصنوعی

به گزارش سایت خبری پرسون، اخیرا تصاویر طراحی خانه فرش با استفاده از فرش ایرانی توسط هوش مصنوعی توجه کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرده است.

یکی از زیباترین خروجی های هوش مصنوعی به خاطر فرش ایرانی (عکس)

یکی از زیباترین خروجی های هوش مصنوعی به خاطر فرش ایرانی (عکس)

یکی از زیباترین خروجی های هوش مصنوعی به خاطر فرش ایرانی (عکس)

یکی از زیباترین خروجی های هوش مصنوعی به خاطر فرش ایرانی (عکس)

یکی از زیباترین خروجی های هوش مصنوعی به خاطر فرش ایرانی (عکس)

یکی از زیباترین خروجی های هوش مصنوعی به خاطر فرش ایرانی (عکس)

یکی از زیباترین خروجی های هوش مصنوعی به خاطر فرش ایرانی (عکس)

منبع: عصر ایران

560006