رشد ۲۷۰ درصدی گشایش اعتبارات اسنادی داخلی بانک آینده

بانک آینده در گشایش اعتبارات اسنادی داخلی طی شش‌ماهه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته‌ رشد ۲۷۰ درصدی داشته است.
تصویر رشد ۲۷۰ درصدی گشایش اعتبارات اسنادی داخلی بانک آینده

به گزارش پرسون، بر اساس گزارش‌های منتشر شده از شاخص عملکردی بانک آینده در بخش گشایش اعتبارات اسنادی داخلی برای مشتریان، طی شش‌ماهه نخست سال جاری، نشان از گشایش بیش از ۵۰۰ فقره اعتبارات اسنادی با مبلغی بیش از ۲۳۷ هزار میلیارد ریال توسط این بانک دارد.

منبع: بانک آینده

559346