فعالیت بیمارستان‌های غزه متوقف شد

مدیر بیمارستان‌های نوار غزه، گفت: هیچ خدمات پزشکی در نوار شمالی و شهر غزه برقرار نیست و امکان خروج هیچ مجروحی از بیمارستان الشفاء وجود ندارد.
تصویر فعالیت بیمارستان‌های غزه متوقف شد

به گزارش سایت خبری پرسون، مدیر بیمارستان‌های نوار غزه با بیان اینکه در حال حاضر بیمارستانی در غزه وجود ندارد، گفت: کشتار امروز هزار شهید به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: هیچ خدمات پزشکی در نوار شمالی و شهر غزه وجود ندارد و نمی‌توانیم هیچ مجروحی را از بیمارستان الشفاء خارج کنیم.

مدیر کل بیمارستان‌های نوار غزه، اظهار کرد: رژیم اشغالگر باعث تاخیر و جلوگیری از خروج مجروحان از بیمارستان الشفاء می‌شود و ده‌ها مجروح در بیمارستان الشفاء هستند که نمی‌توانند آنجا را ترک کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها ۵ پزشک در بیمارستان الشفاء وجود دارد، بیان کرد: اتاق عملی در غزه وجود ندارد و هیچ سوختی در بیمارستان الشفاء برای کارکرد تجهیزات وجود ندارد.

مدیر بیمارستان‌های نوار غزه با بیان اینکه اشغالگران به سرنوشت بیماران، مجروحان و کودکان در بیمارستان الشفاء اهمیتی نمی‌دهند، تاکید کرد: بدون مداخله فوری برای تخلیه مجروحان و کودکان، سرنوشت آن‌ها مرگ است.

این مقام فلسطینی، اظهار کرد: اشغالگران مدعی وجود سلاح در بیمارستان الشفاء هستند و این برای هیچ عاقلی قابل قبول نیست.

مدیر بیمارستان‌های غزه، گفت: بیمارستان الشفاء یک ساختمان غیرنظامی است و صلیب سرخ بخش اورژانس را در آن ساخته است.

منبع: میزان

559004