زیر میزی به جیب پزشک متخلف نرفت

پزشک متخلف با دریافت هزینه اضافه‌تر از تعرفه به سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی جریمه نقدی دراصفهان محکوم شد.
تصویر زیر میزی به جیب پزشک متخلف نرفت

به گزارش پرسون، از اصفهان؛ مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: درپی شکایت مردمی از اضافه دریافت هزینه ویزیت پزشکی مختلف، موضوع در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و کمسیون ماده ۱۱ طرح و پس از تایید تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

علی اکبر مختاری با بیان اینکه شعبه پس از بررسی مدارک مبنی بر دریافت هزینه مازاد بر تعرفه اعلامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از بیماران برای انجام عمل جراحی به طور میانگین از مبلغ ۷۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال افزود: پس از بررسی تخلف دریافت وجه اضافی بر تعرفه به عنوان زیر میزی محرز و پزشک متخلف به پرداخت ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و درج محکومیت در پرونده پزشکی محکوم شد.

منبع: مهر

558898

مطالب مرتبط