رفع اختلال موقت در اینترنت

اختلال در شبکه اینترنت که در برخی نقاط کشور به ویژه تهران گزارش شده بود رفع شد.
تصویر رفع اختلال موقت در اینترنت

به گزارش پرسون، اختلال در اینترنت که ساعتی پیش در برخی نقاط کشور به ویژه تهران گزارش شده بود، دقایقی پیش رفع شد.

بروز مشکل در برخی شرکتهای ارائه دهنده اینترنت به ویژه ثابت دلیل بروز این مشکل موقت بود.

منبع: تسنیم

558895