انجمن همگرایی مواریث تمدن ایرانی خبر داد:

اولین سالگرد دکتر ناصر تکمیل همایون برگزار می شود

مراسم اولین سالگرد درگذشت دکتر ناصر تکمیل همایون، اواخر آبان‌ماه جاری در شهرهای قزوین و تهران برگزار می‌شود.
تصویر اولین سالگرد دکتر ناصر تکمیل همایون برگزار می شود

به گزارش پرسون، همزمان با اولین سالگرد درگذشت دکتر ناصر تکمیل همایون، جامعه‌شناس و تاریخ‌نگار ایرانی و از تهران‌پژوهان بنام، مراسمی به یاد استاد از سوی جمعی از دوستان، شاگردان و همکاران، با مشارکت انجمن‌های علمی و تخصصی و مردم‌نهاد و با حضور اعضای خانواده دکتر تکمیل همایون در روزهای پنجشنبه، 25 آبان در شهر قزوین و شنبه، 27 آبان در تهران برگزار می‌شود.

انجمن همگرایی حوزه تمدن ایرانی، خانه اندیشمندان علوم انسانی، انجمن جامعه‌شناسی ایران، انجمن ایرانی تاریخ، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، مرکز پژوهشی مطالعات کشورهای وارث تمدن ایرانی، انجمن فرهنگی افراز، انجمن تهران‌شناسی، انجمن ایرانی تاریخ ـ مرکز استان قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین و انجمن فرهنگی ـ تاریخی عالی‌قاپو قزوین در برگزاری این دو مراسمِ یادبود برای زنده‌یاد استاد دکتر ناصر تکمیل همایون در تهران و قزوین همکاری دارند.

مراسم پنجشنبه 25 آبان در ضلع جنوب شرقی آرامستان بهشت حسینی، آرامگاه استاد دکتر ناصر تکمیل همایون از ساعت 15 تا 16:30 و مراسم روز شنبه 27 آبان در تالار فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی تهران از ساعت 16 تا 18 برگزار می‌شود.

زنده‌یاد دکتر ناصر تکمیل همایون، متولد دوم آذر 1315 در شهر قزوین، استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مؤلف 35 عنوان کتاب و بیش از 250 عنوان مقاله در حوزه‌های تخصصی تاریخ، جامعه‌شناسی، حوزه تمدن ایرانی، ایران‌شناسی و تهران‌پژوهی در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در پی ایست قلبی در تهران درگذشت.

منبع: پرسون

558763