معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد:

انتقال یکشنبه و چهارشنبه بازار الهیه به مجیدیه

یکشنبه بازار و چهارشنبه بازار الهیه به مکان جدید خود انتقال یافت.
تصویر انتقال یکشنبه و چهارشنبه بازار الهیه به مجیدیه

به گزارش پرسون، مهدی یعقوبی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: یکشنبه و چهارشنبه بازار واقع در الهیه ۲۵ به ضلع جنوبی بازار قدیم خودرو مجیدیه به مساحت ۷ هکتار، با ظرفیت دو هزار و ۵۰۰ غرفه انتقال یافت.

وی با بیان اینکه یکی از مطالبات مردمی، جابه‌جایی یکشنبه و چهارشنبه بازار مجیدیه بود تاکید کرد: با هدف حمایت از دستفروشان، پس از تحویل زمین بازار مجیدیه به صورت موقت به زمینی واقع در الهیه ۲۵ منتقل شد.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: با توجه به نارضایتی غرفه داران و مطالبه شهروندان نسبت به وجود زمین خاکی، فضای کم و ...، این بازار در بازه زمانی کوتاهی به فضای جدید در نزدیکی بازار قدیم مجیدیه منتقل شد.

یعقوبی یادآور شد: عملیات اجرایی بازار مجیدیه ظرف مدت ۴۰ روز خاکریزی، تسطیح و پخش تراشه آسفالت صورت گرفته و... انجام شده است.

548127