خوانندگی بیژن بنفشه خواه در نیسان آبی ۲ + فیلم

بخشی از بازی بیژن بنفشه خواه در سریال نیسان آبی ۲ در نقش "رضا سوسن" را در این ویدئو ببیند.

تصویر خوانندگی بیژن بنفشه خواه در نیسان آبی ۲ + فیلم

به گزارش پرسون، در ویدیوی زیر بخشی از بازی بیژن بنفشه خواه در سریال نیسان آبی ۲ در نقش "رضا سوسن" را در این ویدئو ببیند.

منبع: آفتاب‌‌نیوز

546600