اولین یادداشتی که از دنیای مردگان در ایران چاپ شد!

مجله سمرقند به سردبیری علی دهباشی در سوگ ابراهیم گلستان پرونده‌ای منتشر کرده است.
تصویر اولین یادداشتی که از دنیای مردگان در ایران چاپ شد!

به گزارش پرسون، مجله سمرقند به سردبیری علی دهباشی در سوگ ابراهیم گلستان پرونده‌ای منتشر کرده که در آن یادنامه‌ای از یدالله رویایی مشاهده می‌شود، نکته اینجاست که خودِ رویایی یک سال پیش از گلستان فوت کرده است و مشخص نیست چگونه برای گلستان یادنامه نوشته است؟

اولین یادداشتی که از دنیای مردگان در ایران چاپ شد!

منبع: برترین‌ها

544620