تسلیت به جناب آقای هادی درویشوند

با قلبی اندوهگین و دردبار به اطلاع می‌رسانیم متاسفانه مادر بزرگوار و ارزشمند و بی‌بدیل جناب آقای هادی درویشوند در تاریخ پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۲ دیده برجهان بست و به دیدار حق شتافت.
تصویر تسلیت به جناب آقای هادی درویشوند

به گزارش پرسون،

تسلیت به جناب آقای هادی درویشوند

با قلبی اندوهگین و دردبار به اطلاع می‌رسانیم متاسفانه مادر بزرگوار و ارزشمند و بی‌بدیل جناب آقای هادی درویشوند در تاریخ پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۲ دیده برجهان بست و به دیدار حق شتافت.

گروه صنعتی نفت و‌گاز پترو ستاره فلات این سوگ بزرگ را به خانواده محترم ایشان و همچنین به حضور همکاران گرامی و تمامی دوست‌داران ایشان تسلیت عرض می‌نماید.

منبع: شما نیوز

544481