به دلیل کشتار گسترده کودکان:

نامه سرگشاده فرزند صلح ایران به دبیر کل سازمان ملل

کودکان غزه و کودکان همه دنیا نبایست به خاطر زیاده خواهی حاکمان ستمگر کشته شوند،‌ هیچ کودکی در جهان نبایست اینگونه به ناحق کشته شود. علت این کشتار ، زیاده خواهی حاکمان است و وادار نمودن حاکمان به رعایت حقوق بشر ، وظیفه سازمان های بین المللی است و وزن دادن به سازمان های بین المللی، برای انجام این مهم ، منوط به دستورات آزادی خواهانه و شجاعانه مدیران و دبیران آن است.
تصویر نامه سرگشاده فرزند صلح ایران به دبیر کل سازمان ملل

به گزارش پرسون،علی مصطفی نژاد ،‌ آن چهره بین المللی صلح طلب ایران که با چهارده هزار ساعت نامه نگاری در راستای صلح ، می کوشد که هزاره سوم میلادی را بنام" هزاره صلح " نامگذاری نماید و در این مسیر دیدار با ریاست محترم جمهور وقت ، دبیرکل سازمان ملل و خیلی از چهره های صلح طلب را برای اندیشه هایش به همراه دارد و قلمش به نام تنها قلم جهان ، با عنوان " قلم صلح ، اندیشه و آفرینش نامگذاری شده است، اینک و به نمایندگی از سرزمین زاگرس که مهد تمدن ، مهربانی و صلح در جهان است ، به دلیل کشتار گسترده کودکان ، نامه ای خطاب به آقای انتونیو گوترش ، دبیر کل سازمان ملل منتشر نمود.

متن نامه بدین شرح است؛


جناب آقای آنتونیو گوترش دبیر کل محترم سازمان ملل

موضوع:حمایت از حقوق کودکان در این کره خاکی وظیفه اخلاقی و کاری شما است، از آن عبور نکنید.

باسلام و احترام

اینجانب علی مصطفی نژاد ، فرزند ایران ، همان جوان که روز جهانی صلح و نمادی برای آن به مرکزیت زاگرس از ایران را در آغازه هزاره سوم مطرح نمودم واز آن زمان تاکنون پیگیرم تا همه بشر با هر دین و آیین و ملیت و نژاد ، در هزاره سوم با محوریت "صلح " کنار هم قرار گیرند و با کمک و همراهی فرهیختگان جهان رفتار خصمانه بشر بویژه حاکمان جنگ ، کنار نهاده شود. در این راه تا کنون بیش از چهارده هزار ساعت قلم زده ام و قلمم به پاس صلح خواهی به عنوان‌ " قلم صلح، اندیشه و آفرینش " نام گرفته و راهی موزه یادمان شده است. در این مسیر و در این راه با شخصیت ها و رجال فرهنگی صلح طلب ایران و جهان، دیدار نموده ،خط و مشی داشته و ایده ها پرورانده ام.

عالیجناب گوترش!

شما امروز در جایگاهی قرار گرفته اید که سال ها پیش و در آغازه ی همین هزاره ، ابر مردی سیاه پوست، فهیم و بلند نظر بنام کوفی عنان قرار داشت. مردی که همه ی افکارش صلح و عدالت بود . مردی که نفس به نفس و قدم به قدم و نگاه به نگاهش تنها بر محور خرد بود و کرامت و مهربانی .او کودکان دربند، اسیر،‌ ضعیف و زخمی را فرزند خویش می دانست و به آنان مهر می ورزید .چنان در این مسیر درست عمل می نمود که امروز و پس از سالیان، همه ی آزادی خواهان ، به دلیل نبود نگاهش ، برای جهان پیش روی نگرانند .امروز جهان، شاهد جنایات جنگی است، حاکمان اسرائیل امروز بدون کمترین توجه به‌ حقوق بین الملل، یک هزار کودک را به خاک و خون می کشند! چرا در زمان مسولیت شما بر این سازمان، این رخ داد تلخ بایست بی باکانه برای بشر ببار آید. آیندگان در مورد شما و سازمانی که مسولیت آن را بر عهده دارید چه خواهند گفت!

عالی جناب؛

اگر این گستاخی ، جنایت جنگی و کودک کشی نیست ، پس چیست؟ اگر امروز ، کشتن یک هزار کودک به آسانی در برابر چشم همه مردم جهان شکل می گیرد و این رژیم در" لیست سیاه ناقضان حقوق کودکان قرار نمی گیرد " ایراد از سازمان ملل و کوتاهی از سوی دبیر کل محترم آن است !

عالی جناب گوترش؛

کودکان غزه و کودکان همه دنیا نبایست به خاطر زیاده خواهی حاکمان ستمگر کشته شوند ،‌ هیچ کودکی در جهان نبایست اینگونه به ناحق کشته شود .علت این کشتار ، زیاده خواهی حاکمان است و وادار نمودن حاکمان به رعایت حقوق بشر ، وظیفه سازمان های بین المللی است و وزن دادن به سازمان های بین المللی ، برای انجام این مهم ، منوط به دستورات آزادی خواهانه و شجاعانه مدیران و دبیران آن است.

عالی جناب گوترش؛

بر اساس خط مشی طراحی شده کوفی عنان دبیر کل پیشین سازمان ملل، که اسناد آن در آن سازمان بین المللی هنوز برگ های زرین انسان دوستی بشر بشمار می روند ، قرار بود در جنگ های احتمالی ، به قوانین جنک احترام نهاده شود !مگر نه اینکه بر اساس اسناد سازمان ملل ، مجازات و کشتار دسته جمعی غیرنظامیان و کودکان اکیدا ممنوع است! آیا امروز در سایه ی آن سازمان چنین است؟ امروز جهان شاهد زیر پا نهادن همه ی کنوانسیون ها و منشور های بین المللی توسط حاکمان جور و ستم است !کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ، طی بیانیه ی خود اعلام می دارد که محاصره غزه منجر به یک فاجعه انسانی می شود !پس چرا واکنشی مناسب از سوی شما نمی بینیم !

عالی جناب؛

قامت شکسته سازمان ملل ، بایست با تصمیمی خردمندانه و شجاعانه درمان گردد تا جوانان آزادی خواه جهان از آن سازمان بین المللی مایوس نشوند .عالی جناب ؛به عنوان یکی از فعالین حوزه " صلح ملل " که بیست سال عمر خویش را بر سر آرمان‌های صلح طلبانه نهاده ام از شما می خواهم بی درنگ " جلسه مجمع عمومی سازمان ملل " را برای جلوگیری از فاجعه انسانی این جنگ خانمان سوز تشکیل دهید باشد که جهان در هزاره صلح شاهد بیشترین آرامش ها و آسایش های بشری باشد .


با احترام

علی مصطفی نژاد

فرزند سرزمین لرستان


رونوشت :

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ارجمند

ریاست محترم قوه قضائیه

منبع: پرسون

544188