مرثیه‌ای برای زلزله افغانستان

عده زیادی بسیج شدند تا اسرائیل را از مخمصه نظامی خارج کنند و تل آویو را به آرامش برگردانند و عده‌ای هم در جهان ضد صهیونیسم برای حماس سرود پیروزی و سربلندی سر دادند تا حماس با قدرت و همت و اراده بیشتری به اسرائیل حمله کند و پایان تاریخ صهیونیسم را با چشم خود ببینند.اما زلزله شش و دو دهم ریشتری غرب افغانستان، مورد توجه هیچ رسانه‌ای قرار نگرفت هیچ نویسنده‌ای برایش مقاله‌ای ننوشت، هیچ مطبوعه‌ای برای کشته‌های افغانستان در صفحه اولش نوار سیاه نزد، هیچ بشر دوستی برای مرگ نوزاد زیر آوار هرات اشک ماتم نریخت.
تصویر مرثیه‌ای برای زلزله افغانستان

به گزارش پرسون، سعید یزدانی در یادداشتی نوشت: زلزله وحشتناک غرب افغانستان که جان بیش از دوهزار و پانصد نفر را گرفت با حمله حماس به اسرائیل هم‌زمان شده است.

این ملت بدشانس افغانستان هستند که کاملا تحت الشعاع حملات حماس به اسرائیل قرار گرفته‌اند.

در طوفان الاقصی شاید از دو طرف، کمتر از پنجاه کودک جان خود را به جان آفرین تسلیم کردند، یا شاید تعداد قربانیان زن به کمتر از صد نفر هم برسد.

مردان نظامی که میثاق آنان با دولت‌هایشان جان نثاری و فدا شدن در راه میهن است بیشترین تلفات را داشته‌اند که از نظر عملیات نظامی طبیعی و عجیب و غریب نیست.

جهان رادیکالیسم و لیبرالیسم، هر کدام با توجه به منافع سیاسی خود به تحلیل این جنگ پرداختند و رسانه‌های وابسته به غرب لیبرال و شرق رادیکال نیز صدای تحلیلگران وابسته به این جریان شدند.

عده زیادی بسیج شدند تا اسرائیل را از مخمصه نظامی خارج کنند و تل آویو را به آرامش برگردانند و عده‌ای هم در جهان ضد صهیونیسم برای حماس سرود پیروزی و سربلندی سر دادند تا حماس با قدرت و همت و اراده بیشتری به اسرائیل حمله کند و پایان تاریخ صهیونیسم را با چشم خود ببینند.اما زلزله شش و دو دهم ریشتری غرب افغانستان، مورد توجه هیچ رسانه‌ای قرار نگرفت هیچ نویسنده‌ای برایش مقاله‌ای ننوشت، هیچ مطبوعه‌ای برای کشته‌های افغانستان در صفحه اولش نوار سیاه نزد، هیچ بشر دوستی برای مرگ نوزاد زیر آوار هرات اشک ماتم نریخت.

هیچ دولتی نگفت که بعد از چند روز هنوز کودکان نیمه جان افغانستان در زیر آوار با مرگ دست و پا می‌زند

هیچ گزارشگری از مرگ مادرانی نگفت که با فرزندان خردسال خود هنوز در زیر آوار زلزله محبوس هستند

هنوز اغلب رادیو و تلویزیون‌های جهان گزارش مستندی تهیه نکردند که در یک روستا جسد چهارصد نفر یک جا از زیر خاک بیرون کشیده شد و مابقی هنوزم در زیر آوار هستند.

هیچ دولتی هواپیمای مملو از لوازم نجات و خوراک و پوشاک خود را به هرات نفرستاد، همه دولتهای اروپایی و غربی منتظر دستور کدخدا هستند تا تجهیزات نظامی خود را به تل آویو بفرستند

سازمان‌های حقوق بشری برای کشته‌های جنگ اسرائیل اشک ماتم ریختند ولیکن هنوز برای آنان وقت نشده است به کمک انسان‌هایی بروند که در دل خاک هرات مدفون شده‌اند

حتما به یاد دارید زمان زلزله ترکیه جهان بسیح شد و کمک‌های بشردوستانه کل آنکارا را فرا گرفته بود و ترافیک هوایی در آسمان ترکیه مشهود بود.

باز هم باید گفت دم هلال احمر جمهوری اسلامی ایران گرم، که هرات را فراموش نکرد و آثار خیر و برکت آنان در هرات مشهود و ملموس است.

منبع: آفتاب یزد

533426