جبهه اصلاحات در بیانیه ای مطرح کرد:

با جامعه از در مهر درآید و خوداصلاحی را جایگزین خودبراندازی کنید.

جبهه اصلاحات ایران ضمن اداى احترام به همه‌ جانباختگان و آسیب‌دیدگان وقایع سال ۱۴۰۱ از هر جناح و سلیقه‌ای و با آرزوی تسلى و شکیبایی برای خانواده‌ها و بازماندگان آنها، تأکید کرد: تنها راه ممکن و کم هزینه برای عبور از بحران‌ها و بن بست‌های کنونی، اقدام سریع حاکمیت به اصلاح ساختارها، رویکردها و رفتارها از طریق عمل به راهکارهای ۱۵‌ گانه آقاى سید محمد خاتمى است.
تصویر با جامعه از در مهر درآید و خوداصلاحی را جایگزین خودبراندازی کنید.

به گزارش سایت خبری پرسون، جبهه اصلاحات ایران در بیانیه ای با اشاره به وقایع سال گذشته، تصریح کرد: این حرکت صرفنظر از گستردگی دور از انتظار آن نه یک اتفاق غیرقابل پیش بینی بود و نه آن گونه که تبلیغات رسمی -همچون موارد مشابه گذشته قصد القای آن را داشته و دارد-، نتیجه توطئه خارجی و ادعاهای مجعول و موهوم، بلکه برآیندی بود از روش‌های غلط حکمرانی و شیو‌ه‌های ناصواب کشورداری که تاکنون هزینه‌های سنگین و جبران ناپذیری را بر ملک و ملت تحمیل کرده است.

این جبهه، وقایع یاده شده را تنها اعتراض به حادثه جان باختن مظلومانه یک دختر بی نام و نشان از دیار کردستان که می‌توانست اتفاق نیفتد، ندانست و آن را اعتراض به روش‌ها و شیوه‌های منسوخ، نادیده گرفته شدن و دیده نشدن یک نسل، دخالت در جزئی‌ترین امور زندگی‌، شیوه حکمرانی، تحمیل سبک و الگوی واحد به جوانان و زنان و سیاست‌هایی خواند که انواع بحران‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و زیست محیطی را برای کشور به ارمغان آورده و در عین حال با مسدود کردن تقریباً تمامی راه‌های مشارکت مردم و نخبگان شایسته و نیک اندیش در فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری، برون رفت از معضلات و مشکلات پیچیده کنونی را عملاً ناممکن ساخته است.

این بیانیه با انتقاد از تمسک به روش‌های تکراری انتساب اعتراض‌ها به بیگانگان که دیگر حتی طرفداران را نیز قانع نمی‌کند، افزود (توقع می رفت) زنگ خطر به صدا درآمده را بشنود و از بی اعتنایی و تظاهر به ندیدن مطالبات جامعه دست بردارد، و با جامعه از در مهر درآید و خوداصلاحی را جایگزین خودبراندازی کند.

جبهه اصلاحات با «متظاهرانه» خوندان برخوردهای روزها و ماه‌های نخست، و وعده «تغییر و اصلاح شیوه حکمرانی» و «آمادگی برای شنیدن اعتراض‌ها» و...، افزود: اگر از اقدام شایسته صدور فرمان عفو عمومی بگذریم، صدای بخش‌های افراطی حاکمیت بلند و بلندتر شد و برخورد خشن و سرکوب و امنیتی کردن فضا جای همراهی و مدارا با مردم را گرفت.

جبهه اصلاحات تصریح کرد: از آن سو شوربختانه در حالی که همه نیروهای ملی و دلسوز کشور بر پرهیز از خشونت تأکید می‌کردند و مشفقانه حاکمان را به شنیدن صدای جامعه ناراضی و اصلاح و زدودن کژی‌ها و کاستی‌ها فرامی‌خواندند، محافل غوغاگر بیگانه با مصالح ملت به مدد بودجه‌های کلان رقبای منطقه‌ای و بدخواهان ایران و ایرانی و به کمک رسانه‌های فریب، خام اندیشانه و متوهمانه با طرح شعارها و مطالبات فراتر از ظرفیت این حرکت بر طبل خشونت و براندازی کوبیدند، تا راه برای سرکوب فراهم شود و صدای خیزشی که از ابتدا بنای آن بر نجابت و مسالمت جویی بود، در چرخه‌ای از خشونت به محاق برود.

این بیانیه با ابراز تأسف از جان‌باختن تعداد زیادی از هموطنان و زخمی شدن شماری بیشتر و موج گسترده دستگیری‌ها و صدور عاجلانه احکام اعدام، از تحقیر معترضان با آنچه که «صدور احکام موهن، محروم کردن دانشجویان از تحصیل و اخراج و بازنشستگی اجباری استادان» انتقاد کرد و مدعی شد: جریان افراطی حاکم همچنان گرفتار خطای مزمن پاک کردن صورت مسئله به جای حل آن و تلاش برای جمع کردن اعتراضات به مدد تشدید فضای پلیسی و امنیتی به جای رفع علل و ریشه‌های آن است. گویی این زخم کهنه را با تهدید و تحدید مجاری اعتراض‌ و ویژه گزینی و یکپارچه سازی حاکمیت و تصویب شتابزده قانون حجاب و تغییر قانون انتخابات به منظور محدود کردن هرچه بیشتر انتخاب مردم می‌توان درمان کرد.

جبهه اصلاحات تصریح کرد: نگرانی بیشتر این است که آرامش جامعه در سالگرد آغاز خیزش اعتراضی به حساب کارآمدی تشدید امنیتی کردن فضای کشور و موج دستگیری‌ها و محدود سازی‌ها طی روزهای اخیر گذاشته شود و خوش‌باورانه یک پیروزی و پایانی بر آن تلقی شود؛ حال آن که نفس امنیتی سازی بی سابقه در شهرهای کشور در سالگرد این خیزش اعتراضی، خود بهترین دلیل بر زنده بودن و ادامه نارضایتی و اعتراض است. نگاه واقع بینانه این است که حاکمیت هوشمندی و عدم پاسخ مثبت جامعه به فراخوان‌های این و آن را دلیلی روشن بر بی پایه بودن اتهام‌های موهومی همچون‌ توطئه خارجی و وابستگی خیزش فراگیر تلقی کند و در عین حال این حقیقت را از نظر دور ندارد، مادام که رویکرد ناکارآمد و عقیم کنونی در اداره کشور و تلاش سازمان یافته برای «گذر از جمهوریت نظام به ناجمهوریت» برقرار باشد، تنش‌ها و تکانه‌های خسارت بار و پرهزینه ادامه خواهد یافت و توان و ظرفیت کشور و جامعه را تا نهایت آن به فرسایش خواهد برد.

جبهه اصلاحات ایران ضمن اداى احترام به همه‌ جانباختگان و آسیب‌دیدگان وقایع سال ۱۴۰۱ از هر جناح و سلیقه‌ای و با آرزوی تسلى و شکیبایی برای خانواده‌ها و بازماندگان آنها، تأکید کرد: تنها راه ممکن و کم هزینه برای عبور از بحران‌ها و بن بست‌های کنونی، اقدام سریع حاکمیت به اصلاح ساختارها، رویکردها و رفتارها از طریق عمل به راهکارهای ۱۵‌ گانه آقاى سید محمد خاتمى است.

جبهه اصلاحات ایران در پایان خود را به تحقق کامل راهکارهای مذکور به مثابه کف مطالبات جامعه ایران متعهد دانست و تأکید کرد: تمامی مساعی خود را در این راه به کار خواهد بست.

منبع: جماران

510727