اجرای طرح مقاوم سازی تجهیزات برق صنعتی استان فارس

معاون بهره‌برداری برق منطقه‌ای استان فارس گفت: در راستای مقاوم سازی، تجهیزات برق منطقه‌ای استان فارس مقاوم سازی شد.
تصویر اجرای طرح مقاوم سازی تجهیزات برق صنعتی استان فارس

به گزارش پرسون، معاون بهره‌برداری برق منطقه‌ای فارس گفت: در راستای مقابله با خطرات فرونشست زمین برای تاسیسات و تجهیزات برق در استان و جنوب کشور طرح مقاوم سازی تجهیزات صنعت برق در برابر خطر فرونشست زمین تدوین می گردد.

فرشاد فرامرزی صبح امروز اظهار داشت: به دلیل برداشت‌های بی‌رویه منابع آب‌های زیرزمینی در بسیاری از مناطق کشور، فرونشست زمین در حال وقوع است.

وی با اشاره به اینکه فرونشست‌ها خطری جدی برای صنعت برق محسوب می شود، گفت: فرونشست‌ها علاوه بر احتمال خطرات جانی برای اقشار مختلف جامعه، خطر بزرگی نیز برای تجهیزات برق شامل دکل‌های فشار قوی و پست‌های برق به وجود می آورد.

وی خاطر‌ نشان کرد : فرونشست‌ها در صورتی که در فاصله نزدیک خطوط انتقال نیروی برق رخ دهد می تواند سبب سقوط آن‌ها شود و تأمین برق را با وقفه طولانی مواجه سازد و نیز در کنار تجهیزات برق یا نیروگاه‌ها در روند تولید، انتقال وتوزیع برق و نیز صادرات آن اختلال جدی به همراه دارد.
این مسئول تصریح کرد: اگرچه چالش فرونشست زمین جدی است اما می توان با پیش‌بینی به موقع و اجرای برنامه‌های هوشمندانه از کنار این خطر به سالمت عبور کند. معاون بهره‌برداری برق منطقه‌ای فارس بیان داشت: فرونشست زمین موضوعی است که نیاز به تمرکز ویژه داشته و با توجه به غیرقابل بازگشت بودن بخش زیادی از فرونشست‌های محتمل زمین، اقدام شناسایی، طراحی و اجرا در دستور کار شرکت قرار گیرد.

معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای فارس اضافه‌ کرد : طرح مقاوم سازی تجهیزات صنعت برق در برابر خطر فرونشست تدوین گردد و با اجرای این طرح و افزایش مقاومت تجهیزات برق در برابر پدیده فرونشست در مقابل سایر پدیده‌های طبیعی نیز قابلیت اطمینان شبکه افزایش پیدا می کند.
فرامرزی با ارائه پیشنهاداتی برای عبور از خطر فرو نشست‌ها گفت : اقداماتی نظیر شناسایی محل‌های فرونشستی که نزدیک تجهیزات بوده و احتمال تحت تاثیر قرار گرفتن تجهیزات وجود دارد، بررسی تاثیر آن بر تجهیزات ، تحت پایش قرار دادن تجهیزات و اجرای طرح مقاوم سازی یا تغییز مکان تجهیزات در دستور کار شرکت قرار گرفته است.

گفتنی است، موضوع مقابله با تهدید پدیده فرونشست برای نخستین بار با محوریت دفترفنی انتقال و با همکاری امورهای بهره‌برداری و معاونت طرح و توسعه در اولویت مطالعه و اجرا قرار گرفته است.

510145