رشد خیره کننده سهام یک شرکت بورسی

پس از رشد خیره کننده سهام شرکت لعاب ایران از محدوده یک هزار تومان تا دو هزار ۸۰۰ تومان قیمت سهام شرکت وارد یک روند اصلاحی شد و تا محدوده قیمتی فعلی اصلاح کرد و در روزهای اخیر روند متفاوتی را به خود گرفته است.
تصویر رشد خیره کننده سهام یک شرکت بورسی

به گزارش پرسون، شرکت لعاب ایران (نماد شلعاب) با سرمایه ثبت شده ۶۰ میلیارد تومان پذیرفته شده در بازار دوم بورس است، فعالیت این شرکت در حوزه لعاب کاشی و سرامیک است و کارخانه در محدوده استان فارس در حال فعالیت است.

این شرکت در روز گذشته در محدوده سقف قیمتی یک هزار ۷۰۰ تومان و سقف قیمتی خود در حال معامله بود، پس از رشد خیره کننده سهام این شرکت از محدوده یک هزار تومان تا دو هزار ۸۰۰ تومان قیمت سهام شرکت وارد یک روند اصلاحی شد و تا محدوده قیمتی فعلی اصلاح کرد و در روزهای اخیر روند متفاوتی را به خود گرفته است.

ارزش بازار شرکت فقط یک هزار میلیارد تومان است، ۶۰۰ میلیارد برگه سهم و ۵۹ درصد شناوری را به خود اختصاص داده است، با سود چهار فصل اخیر ۲۱ تومانی به ازای هر برگه سهم، پی بر ای شرکت به ۸۱ واحد رسیده که نسبت به گروه خود که عدد ۷ واحد است، نسبت بالایی است.

این شرکت در سه ماهه سال جاری به درآمد عملیاتی ۸۴ میلیارد تومانی رسیده است که رشد ۱۰۰ درصدی را به خود اختصاص داده است و هزینه‌های شرکت نیز با رشد ۱۰۰ درصدی به سطح ۶۹ میلیارد تومان رسیده است و در مجموع شرکت به سود ناخالص ۱۵ میلیارد تومانی رسیده است، هزینه‌های فروش اداری شرکت برابر با پنج میلیارد تومان بوده است که رشد ۱۴۹ درصدی داشته است.

سایر هزینه‌های شرکت نیز برابر با دو میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان بوده است و سود عملیاتی به محدوده هفت میلیارد ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است، شرکت هزینه مالی نداشته و آن را صفر شناسایی کرده است، یک میلیارد ۱۰۰ میلیون تومان هزینه غیر عملیاتی داشته و سود خالص شرکت برابر با پنج میلیارد ۴۰۰ میلیون برگه سهم بوده است.

سود عملیاتی به ازای هر برگه سهم برابر با ۱۱ تومان و سود خالص برابر با ۹ تومان به ازای هر برگه سهم بوده است، شرکت به علت کوچک مقیاس بودن چندان هول محور پی بر ای معامله نمی‌شود و بر اساس سایر روش‌های ارزش گذاری مانند ارزش جایگزینی باید آن را برآورد کرد.

منبع: ایمنا

510140