افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال منتفی شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر مهمی درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان داد. به نظر می رسد که یک مقام دولتی آب پاکی را روی دست بازنشستگان و کارمندان ریخته است.
تصویر افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال منتفی شد

به گزارش پرسون، داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه افزایش حقوق‌ها یکبار در سال و آن هم در ابتدای سال اعمال شد، تاکید کرد: افزایش حقوق جدید در نیمه دوم سال نداریم.

منظور روز دوشنبه درباره موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال جاری با توجه به عدم کاهش تورم و فشارهای اقتصادی به مردم گفت: افزایش حقوق جدید در نیمه دوم سال نداریم. افزایش حقوق‌ها یک بار در سال لحاظ می‌شود و افزایش حقوق سال جاری ابتدای سال مدنظر قرار گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه درباره پرداخت مطالبات گندمکاران بیان کرد: بخش عمده ای از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و مختصر مطالباتی باقی مانده که در حال تامین منابع آنها هستیم. از این رو این مطالبات در اولین فرصت پرداخت خواهد شد.

منبع: خبرآنلاین

510119