موضوع درخواست برخی دانشگاه‌های مطرح برای «حکمت بنیان» شدن چیست؟

تعدادی از دانشگاه‌های مطرح، داوطلب تغییر فعالیت‌های خود به دانشگاه حکمتی شدند.
تصویر موضوع درخواست برخی دانشگاه‌های مطرح برای «حکمت بنیان» شدن چیست؟

به گزارش پرسون، به نقل از معاونت آموزشی وزارت علوم، در نشست شورای مدیران، معاونین و مشاورین حوزه معاونت آموزشی مجموعه فعالیت‌ها و وظایف ابلاغی به حوزه‌های مختلف معاونت آموزشی در قالب برنامه روز راهبرد (استراتژی دی) بررسی و گزارش برنامه‌ها، چالش‌ها و اقدامات ادارات کل ارائه شد.

در این جلسه قاسم عمو عابدینی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به برنامه‌های آتی معاونت در راستای دانشگاه حکمت بنیان (برنامه محوری، استاد محوری، شاگرد پروری و اخلاق مداری) نقطه عطف تحول در آموزش عالی را توسعه این دانشگاه‌ها دانستند.

وی با اشاره به ارکان تحقق علم نافع در جامعه و ارتباط آن با ایجاد و توسعه دانشگاه‌های حکمت بنیان و خردورز، تاکید کرده و ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک برنامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط با این دانشگاه، تدوین و ابلاغ شود و تعدادی از دانشگاه‌های مطرح، داوطلب تغییر فعالیت‌های خود به دانشگاه حکمتی شده‌اند.

وی در ادامه افزود: در راستای تحقق برنامه‌های تحولی معاونت آموزشی وزارت عتف، میزکارهای تخصصی تشکیل شده است که وظایف مهم این میزکارهای تخصصی پیگیری و نظارت بر اجرای درست موارد ابلاغی از سوی معاونت آموزشی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی است.

در این جلسه برنامه‌ها و اقدامات پیشنهادی ادارات کل با محوریت امید آفرینی در جامعه مرور شد و مقرر شد، اقداماتی که در این رابطه در حوزه معاونت آموزشی در راستای امیدافرینی در قشر جوان و فرهیخته کشور صورت گرفته است در قالب مصاحبه، خبر و برنامه‌های رسانه ای منعکس شود.

509901