روز وقف تغییر کرد!

حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «تغییر تاریخ مناسبت روز وقف در تقویم رسمی کشور از ۲۷ صفر به ۱۶ ربیع الاول» را برای اجرا ابلاغ کرد.

تصویر روز وقف تغییر کرد!

به گزارش پرسون، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «تغییر تاریخ مناسبت روز وقف در تقویم رسمی کشور از ۲۷ صفر به ۱۶ ربیع الاول» که در جلسه ۸۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.

مشروح ابلاغ ماده واحده «تغییر تاریخ مناسبت روز وقف در تقویم رسمی کشور» به شرح زیر است:

«ماده واحده – مناسبت «روز وقف» مندرج در تقویم رسمی کشور موضوع مصوبه تقویم رسمی سال ۱۳۷۹ هجری شمسی (مصوب جلسه ۴۵۰ مورخ ۲۰/‏۰۷/‏۱۳۷۸‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، با تغییر از تاریخ ۲۷ صفر به ۱۶ ربیع الاول برای درج در متن تقویم رسمی سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل تعیین می‌گردد.

سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

509896