احکام انضباطی برای سرمربی و مربی نفت آبادان به دلیل بدرفتاری

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص چند پرونده اعلام کرد.
تصویر احکام انضباطی برای سرمربی و مربی نفت آبادان به دلیل بدرفتاری

به گزارش پرسون، دیدار تیم های نساجی مازندران و صنعت نفت آبادان در هفته چهارم برگزار و از سوی عبدالله ویسی، سرمربی تیم صنعت نفت آبادان تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه که منجر به اخراجش شد، رخ داد.

وی به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خودت به مدت 6 ماه تعلیق شد و باید 300 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث محرومیت قابل تجدید نظر و از حیث جریمه نقدی قابل تجدید نظر است.

تیم نساجی مازندران به دلیل داشتن 5 بازیکن اخطاری باید 200 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

*مسابقه تیم های صنعت نفت آبادان و پیکان تهران در هفته سوم برگزار و از سوی روح اله شریفی، مربی تیم صنعت نفت آبادان تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه رخ داد. وی به دو جلسه از همراهی تیم خود در مسابقات رسمی محروم است و باید 400 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

باشگاه صنعت نفت آبادان به دلیل پرتاب بطری و اشیا، فحاشی به داور مسابقه توسط تماشاگرانش به 510 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قابل تجدید نظر است. ( با توجه به دادنامه شماره 1034 مورخ 31 مرداد ماه سال جاری، موضوع محرومیت یک جلسه تعلیقی تماشاگران تیم صنعت نفت آبادان، در صورت قطعیت این رای محرومیت تعلیقی نیز به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.)

منبع: فارس

509749