ایجاد دسترسی پایانه قم به آزادراه قم-تهران

مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم با تاکید بر وجود طرح جامع ساماندهی مبادی ورودی شهر، گفت: اجرای طرح توسعه و ساماندهی پایانه‌های مسافربری قم نیاز به اجرای ساماندهی ورودی‌های شهر دارد.
تصویر ایجاد دسترسی پایانه قم به آزادراه قم-تهران

به گزارش پرسون، زین‌العابدین قراچورلوی امروز _شنبه هجدهم شهریورماه_ در دومین جلسه ساماندهی مبادی ورودی شهر قم، با اشاره به اهمیت ساماندهی و تعیین تکلیف طرح‌ها برای مبادی ورودی شهر قم، اظهار کرد: با تعیین تکلیف این طرح، می‌توان برنامه‌های سازمان پایانه‌ها را مشخص و پیگیری کرد.

وی با بیان اینکه بعضی از طرح‌های سازمان پایانه‌ها منتظر تعیین تکلیف این ساماندهی‌ها است، افزود: یکی از مشکلات پایانه مرکزی قم نبود راه دسترسی به آزادراه قم-تهران است که با اجرای طرح جامع ساماندهی، می‌توان این موضوع را پیگیری کرد.

مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم با تأکید بر وجود طرح جامع ساماندهی مبادی ورودی شهر، خاطرنشان کرد: اجرای طرح توسعه و ساماندهی پایانه‌های مسافربری قم نیاز به اجرای ساماندهی ورودی‌های شهر دارد و اگر این طرح‌ها زودتر اجرایی شود، تکلیف طرح‌های توسعه‌ای سازمان پایانه‌ها نیز مشخص می‌شود.

منبع: ایمنا

509665