قیمت طلا و نفت در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی با افزایش و بهای طلا با کاهش رو‌به‌رو بود.
تصویر قیمت طلا و نفت در بازارهای جهانی

به گزارش پرسون، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۷۴ صدم درصد افزایش به ۸۷ دلار و ۵۱ رسید.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با ۸۱ صدم درصد افزایش به ۹۰ دلار و ۵۶ سنت رسید.

قیمت هر گرم طلا نیز با پنج صدم درصد کاهش به ۶۱ دلار و ۷۰ سنت رسید.

منبع: ایلنا

509644