تصاویری از جت جنگنده‌های یاک ۱۳۰ در پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان

تصاویر نشان می‌دهد که این هواپیما تحویل نیروی هوایی ارتش شده است.
تصویر تصاویری از جت جنگنده‌های یاک ۱۳۰ در پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان

به گزارش پرسون، تصاویری از حضور جنگنده آموزشی یاک 130 (Yak-130) که اخیرا تحویل نیروی هوایی ارتش شده است را مشاهده می نمایید.

509323