این ۸ معمای سخت را حل کنید

ما همه حل کردن معما را دوست داریم، از معماهای ساده که تنها چند ثانیه فکر کردن می خواهند تا معماهایی پیچیده که ساعت ها وقت ما را خواهند گرفت. چنین معماهایی باعث به کار افتادن مغز و تقویت آن می شود و با این کار حتی در سنین بالا نیز می توان آن را در شرایط خوبی نگه داشت.
تصویر این ۸ معمای سخت را حل کنید

به گزارش پرسون، برخی در حل معماها به دنبال چالش های سخت هستند و بسیاری بیشتر به دنبال سرگرم شدن هستند. ما سخت ترین معماهایی را انتخاب کردیم که هزاران نفر را ناامید کرده اند؛ اما اگر به معماها علاقه مند باشید می تواند برای شما سرگرم کننه باشد. اگر آماده پذیرش چالشی این چنینی هستید، به یاد داشته باشید که حل کردن آنها کار آسانی نخواهد بود. زود ناامید نشوید. اگر نتوانستید جوابی پیدا کنید در ادامه هر معما، پاسخ آن آورده شده است.

۱.


۲. کلمه DOG را از میان حروف زیر پیدا کنید.


۳. از چه راهی می توانید بدون اینکه دوبار پشت سر هم از روی یک رنگ عبور کنید پس از ورود خارج شوید؟


۴.

۵. ۳ تکه چوب دارید. بدون اینکه چوب ها را بشکنید ۴ ازش دربیارید.


۶.


۷.


۸.

منبع: روزیاتو

507770