لحظه پراسترس جدا کردن موم طبیعی از کندوی زنبورهای عسل/ ببنید

یکی از شغل‌های عجیب و دشوار دنیا پیدا کردن کندوی عسل طبیعی و برداشتن موم طبیعی از بین کندوی زنبورها است.
تصویر لحظه پراسترس جدا کردن موم طبیعی از کندوی زنبورهای عسل/ ببنید

به گزارش سایت خبری پرسون، یکی از شغل‌های عجیب و دشوار دنیا پیدا کردن کندوی عسل طبیعی و برداشتن موم طبیعی از بین کندوی زنبورها است.

منبع: خبر آنلاین

506659