اینفوگرافیک؛

اگر آب زیاد بنوشید چه اتفاقی در بدن می افتد؟

در تصویر اینفوگرافی زیر به بررس واکنش های بدن در مقابل نوشیدن آب زیاد، پرداخته‌ایم که در ادامه مشاهده خواهید کرد.
تصویر اگر آب زیاد بنوشید چه اتفاقی در بدن می افتد؟

به گزارش سایت خبری پرسون، این روزها گرما طاقت همه را طاق کرده و اولین راه حل پیش‌رو نوشیدن آب است، اما نوشیدن زیاد آب هم ممکن است تبعاتی به وجود بیاورد.

برخلاف برخی اظهارنظرها که گفته می‌شود، روزانه باید هشت لیوان آب نوشید، اما توجه به این نکته نیز ضروری است که میزان نیاز به آب در افراد مختلف متفاوت است. مصرف آب بیش‌ از حد در فرد، می‌تواند به وضعیتی به نام «هیپوناترمی» (کم‌سدیمی) منجر می‌شود؛ شرایطی که باعثِ کم شدنِ غلظت نمک بدن می‌شود و تعادل الکترولیت بدن را از بین می‌برد. در این اینفوگرافیک واکنش‌های بدن در مقابل نوشیدن آب زیاد را می‌توانید مشاهده کنید.

منبع: مایو کیلینیک

505508