آیا شنبه ۱۳ خرداد تعطیل می‌شود؟



تصویر آیا شنبه ۱۳ خرداد تعطیل می‌شود؟

به گزارش پرسون، در حالی که گفته شده هیات دولت روز چهارشنبه جلسه هفتگی دارد و در صورت در دستور کار قرار گرفتن این موضوع؛ دولت درباره تعطیلی شنبه ۱۳ خرداد تصمیم می گیرد، پیگیری ها نشان می‌دهد چنین خبری از اساس جعلی است و هیئت دولت تصمیمی برای بررسی تعطیلی شنبه در دستور کار ندارد.

در یک خبر تایید نشده و غیر رسمی آمده است که با توجه به تعطیلی روز یکشنبه و دوشنبه ۱۴ و ۱۵ خرداد به مناسبت رحلت حضرت امام خمینی احتمال می رود روز شنبه ۱۳ خرداد که بین التعطیل است توسط هیات دولت تعطیل اعلام شود.

487905