شورای نگهبان اینقدر اذیت نکند!/ بگذارند مردم بیایند و نمایندگانشان را انتخاب کنند

به گزارش پرسون، حسین دهقان، دبیر اجرایی شورای توسعه مکران، که فرماندهی سپاه و وزیر دفاع دولت روحانی و مشاوره فرمانده معظم کل قوا را در کارنامه خود دارد، درباره پرشور سدن انتخابات پیش رو گفت: من یک خواهش دارم. شورای نگهبان اینقدر اذیت نکند. صدا و سیما اینطوری رفتار نکند و اجازه بدهند مردم به صحنه بیایند و نمایندگان خودشان را انتخاب کنند.

487260