سیستم بانکی حمایت از کارآفرینان و تولید کنندگان جدید را مد نظر قرار دهد

مدیر عامل بانک توسعه تعاون ضمن تاکید بر نقش ارزنده نظام بانکی توصیه کرد شبکه بانکی حمایت از کارآفرینان و تولید کنندگان جدید را مد نظر قرار دهد.
تصویر سیستم بانکی حمایت از کارآفرینان و تولید کنندگان جدید را مد نظر قرار دهد

به گزارش پرسون، محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان مازندران در حضور حسینی پور استاندار اظهار داشت: مازندران به لحاظ شاخص های اقتصادی و انضباط نقدینگی در وضعیت مساعدی قرار دارد و برخی چالش های استان که در ادوار گذشته با آن مواجه بود حل و فصل شده است.

وی ضمن تبریک سالروز آزادسازی خرمشهر و دهه کرامت افزود: انتخاب شعار سال از سوی مقام معظم رهبری بسیار هوشمندانه است و چنانچه بانکها و نقش آفرینان سیستم اقتصادی در راستای تحقق این شعار عمل نمایند، بسیاری از مشکلات و مسائل اقتصادی کشور قابل حل است.

شیخ حسینی تصریح کرد: نظام بانکی همواره در پرداخت تسهیلات تکلیفی هماهنگ با دستگاه های مهم اقتصادی کشور در سطح ملی و استانی عمل نموده است و چنانچه ایجاد اشتغال و رونق تولید صرفا از طریق پرداخت تسهیلات امکان پذیر باشد، با این حجم تسهیلات پرداختی سطح تولید و اشتغال ایجادی بسیار فراتر از وضع موجودخواهد بود.

این مقام بانکی تاکید ورزید: چنانچه فرآیند تخصیص اعتبار از سوی شبکه بانکی هوشمندانه بوده و دستگاه های اقتصادی در معرفی کارآفرینان و تولید کنندگان و پروژه های اقتصادی حداکثر ملاحظات را در نظر بگیرند، سیستم بانکی می تواند با حمایت موثر از تولید، نقش مهمی در مهار تورم و رشد تولید ایفا نماید.

شیخ حسینی ادامه داد: تجربه نشان داده مشتریان اعتباری شبکه بانکی در سطح استانها غالبا شرکت ها و شخاص حقیقی و حقوقی ثابتی هستند که در هر دوره تسهیلات دریافت نموده و سپس تسویه می کنند و مجددا در دوره بعدی در صف دریافت تسهیلات قرار می گیرند.

وی ابراز داشت: ضرورت دارد شرایطی فراهم شود کارآفرینان جدید و نوپا نیز از سوی سیستم بانکی مورد حمایت قرار گیرند و واحدهای اقتصادی پس از چندین سال دریافت تسهیلات باید اتکای مالی خود به سیستم بانکی را کاهش داده و فرصت دریافت تسهیلات را به کارآفرینان جدید را به وجود آورند.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: بیش از ۸۰ درصد تامین مالی اقتصاد کشور بر عهده بانک ها است و نیاز است سایر بازارهای مالی و روش های نوین تامین مالی نیزبکار گرفته شودتا کارکرد نظام بانکی بسیار موثرتر، کارآمد و در خدمت بخش های اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: تمرکز تحریم های ظالمانه دولت های متخاصم نیز بیشتر سیستم بانکی را نشانه رفته است و با وجود این شرایط دشوار، بانکداران کشور خدمات بانکی را در سطح مناسب کیفی به جامعه ارائه می دهند.
در ادامه سید محمود حسینی پور استاندار مازندران ضمن تبریک و تکریم مناسبت ها اظهار داشت: ارکان بانکی و مدیران این حوزه در سطح ملی و استانی مغزهای متفکر اقتصاد کشور محسوب می شوند و تجربیات ارزشمند مدیران و متخصصین این حوزه می تواند در برنامه ریزی و سیاستگذاری های اقتصادی بکار گرفته شود.

وی افزود: حضور مدیر عامل بانک توسعه تعاون در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان بسیار مغتنم است و طرح راهبردهای اقتصادی از سوی ایشان موجب ارتقای سطح مباحث گردیده است.

487219