پرتماشاگرترین تیم فوتبال ایران

تراکتور با مجموع ۲۶۷ هزار تماشاگر و میانگین ۳۳ هزار و ۳۷۵ تماشاگر در بازی‌های خانگی، پرتماشاگرترین تیم فوتبال ایران در لیگ بیست و دوم بود.
تصویر پرتماشاگرترین تیم فوتبال ایران

به گزارش پرسون، تراکتور پرتماشاگرترین تیم فوتبال ایران شد.

براساس اعلام سایت بین المللی ترانسفر مارکت، تراکتور با مجموع ۲۶۷ هزار تماشاگر و میانگین ۳۳ هزار و ۳۷۵ تماشاگر در بازی‌های خانگی، پرتماشاگرترین تیم فوتبال ایران در لیگ بیست و دوم بود.

منبع: خبر ورزشی

487156