نادری با اشاره به دیدار نمایندگان با مقام معظم رهبری؛

نگاه پدرانه رهبر انقلاب به مجلس یازدهم ستودنی است

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: رهبر انقلاب با نگاه پدرانه نسبت به نمایندگان، صفاتی را در مورد مجلس یازدهم بکار بردند که قابل تقدیر است و این نگاه ایشان وظیفه ما را سنگین تر می کند.
تصویر نگاه پدرانه رهبر انقلاب به مجلس یازدهم ستودنی است

به گزارش سایت خبری پرسون، احمد نادری با اشاره به دیدار روز گذشته نمایندگان مجلس یازدهم با رهبر معظم انقلاب و تعابیر ایشان در مورد قوه مقننه، گفت: رهبر انقلاب با نگاه پدرانه نسبت به نمایندگان و مجلس یازدهم، ما را شرمنده کردند زیرا صفاتی را در مورد قوه مقننه بکار بردند که قابل تقدیر است. به عنوان مثال ایشان برای سومین بار صفت انقلابی بودن را مورد تاکید قرار دادند که برای ما افتخارآمیز است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: جوان بودن، پر تلاش بودن و بهره مندی از دیدگاه تخصصی در مواجه با مسائل و مشکلات از دیگر تعابیر رهبر انقلاب نسبت به مجلس یازدهم بود که نشان دهنده ترسیم مسیر درست قانونگذاری از سوی نمایندگان دوره یازدهم در کشور است.

وی ادامه داد: هر چند باید یادآور شد سخنان رهبر انقلاب دارای اساس و چارچوب است زیرا تصویب قوانینی مانند قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها برای رفع مشکلات و مسائل کشور بود که منجر به گره گشایی شد. در واقع نمایندگان در این دوره از مجلس تلاش کرده اند با رویکرد ساده زیستی و مردمی بودن، قوانینی را تصویب کنند که آثارش در زندگی و معیشت مردم مشخص شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: خوشبختانه می توان اذعان کرد مطابق سخنان رهبر انقلاب، بهارستان توانسته با تصویب قوانین راهبردی و کاربردی، در عرصه گره گشایی، فرصت سازی و ... برای کشور پیشتاز باشد که این امر برای نمایندگان مایه افتخار محسوب می شود.

منبع: خانه ملت

487090