وزیر اقتصاد از دو تصمیم جدید در دولت خبر داد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تصویب دو اقدام در زمینه ضد تعارض منافع در دولت خبر داد.
تصویر وزیر اقتصاد از دو تصمیم جدید در دولت خبر داد

به گزارش پرسون، سید احسان خاندوزی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: حل مسئله ⁧‫تعارض منافع‬⁩ پیش‌نیاز از بین بردن رانت و فساد است.

‏در روزهای گذشته دو اقدام ضد ⁧‫تعارض منافع‬⁩ را به تصویب دولت رساندیم:

‏اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و ‏آئین‌نامه انتظام‌بخشی و شفافیت درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی.

‏در اجرا هم بی‌اغماض عمل خواهیم کرد.

منبع: الف

487002