آغاز به کار سامانه ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری رایگان

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از آغاز به کار رسمی سامانه ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری رایگان از سوم خرداد ماه به صورت رسمی خبر داد.
تصویر آغاز به کار سامانه ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری رایگان

به گزارش پرسون، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از آغاز به کار رسمی سامانه ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری رایگان از سوم خرداد ماه به صورت رسمی خبر داد.

منبع: ایرنا

486999