پرسون از یک طرح عمرانی در جنوب تهران گزارش می دهد؛

چشم انتظاری شهروندان برای پایان عملیات تعریض بزرگراه آزادگان

عرض بزرگراه آزادگان در هر نقطه متفاوت است و این تفاوت باعث می شود در برخی از نقاط بار ترافیکی بسیار زیادی به وجود آید و معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران را به فعالیت عمرانی مشغول کند؛ فعالیت که زمان زیادی را شهروندان برای بهره مندی از آن چشم انتظار شوند.
تصویر چشم انتظاری شهروندان برای پایان عملیات تعریض بزرگراه آزادگان

به گزارش پرسون، در برخی از نقاط بزرگراه آزادگان شاهد آن هستیم عرض معابر 30 متر است که موجب تردد روان خودروها را فراهم می کند؛ اما نقاطی در این محور وجود دارد که عرض آن به 15 متر می رسد و به نوعی تردد را به باریکی تبدیل می کند و گاهی این نقاط در محورهای اتصالی نیز شکل می گیرد؛ که موجب ترافیک سنگین را به وجود می آورد.

یکی از این نقاط در بزرگراه آزادگان در تقاطع غیر هم سطح شهید رجایی است؛ مسیر شرق به غرب آزادگان در محدوده تقاطع بلوار شهید رجایی به دلیل عرض کم به عنوان یکی از نقاط ترافیکی شناخته می شود؛ که معاونت فنی و عمران شهرداری تهران در نظر گرفته تا با یک فعالیت عمرانی این تعریض که به شکل پل است را به اجرا در آورد؛ اما روند فعالیت به کندی پیش می رود و گویا تا زمان بهره برداری همچنان شهروندان باید ترافیک این مسیر را تحمل کنند.

بیش از یک سال زمان می برد

طبق مشاهدات میدانی خبرنگار ما از محل اجرای این عملیات فعالیت عمران صورت گرفته و نیروهای انسانی مشغول به کار هستند؛ اما روند فعالیت به کندی پیش می رود و اگر با همین روند ادامه پیدا کند بیش از یک سالی تا بهره برداری زمان می برد.

باتوجه به اینکه این تعریض به شکل تقاطع غیر هم سطح است؛ به عبارتی تعریض باید به شکل پل صورت گیرد؛ پایه های پل ضلع غربی و میانی احداث شده اما پایه شرقی صورت نگرفته است؛ البته خاک برداری و دیوار کشی شمال پروژه نیز به اتمام رسیده است.

البته هنوز عرشه پل به اجرا در نیامده است که خود این عملیات زمان بر خواهد بود؛ براساس اطلاعات به دست آمده معارضی مانند لوله گاز، کابل های برق ، پایه روشنایی، دوربین نظارتی و لوله فاضلاب شهری صدی برای سرعت بخشیدن به آن است؛ اما هرچه که هست ترافیک در این نقطه وجود دارد.

گزارشی از: سیاوش پارسا

486856