عنوان صفحه توئیتر علی شمخانی تغییر کرد

دریابان علی شمخانی پس از پایان دوره خدمت ده ساله در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و انتصاب دکتر علی اکبر احمدیان به این سمت از سوی رئیس جمهور کشورمان، عنوان خود را در حساب شخصی توییتر تغییر داد.
تصویر عنوان صفحه توئیتر علی شمخانی تغییر کرد

به گزارش پرسون، عنوان «سرباز ایران اسلامی» در بخش معرفی صفحه شخصی او در توییتر درج شده است.

منبع: اعتمادآنلاین

486703