خزعلی:

ضرورت افزایش کمی و کیفی جمعیت در کشور

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده بر ضرورت افزایش کمی و کیفی جمعیت در کشور تاکید کرد و گفت: داده‌ها و اطلاعات مربوط به جمعیت باید مداوم بروز شود.

تصویر ضرورت افزایش کمی و کیفی جمعیت در کشور

به گزارش سایت خبری پرسون، انسیه خزعلی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در مراسم رونمایی از اطلس جمعیت اظهارداشت: این اطلس در تحلیل وضعیت و برنامه ریزی استان‌ها در حوزه جمعیت به صورت جامع حائز اهمیت است.

وی افزود: همچنین برای اطلاع رسانی و اختصاص بودجه مناسب نیز این اطلس مورد توجه است.

خزعلی گفت: مسأله جمعیت را با اتکاء به نرخ‌های جمعیت سال ۹۵ نمی‌توان برنامه ریزی کرد طی سال‌های اخیر سیر جمعیت نزولی بوده و اکنون باید بروز و ساعت داده‌ها را بررسی و به صورت محیطی و سرزمینی علت‌ها را بررسی کرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده خاطر نشان کرد: برخی از علل کاهش نرخ جمعیت اقتصادی و بخش زیادی هم علل فرهنگی است و ان شالله برای ارتقای کمی و کیفی جمعیت اطلس‌ها مورد توجه قرار گیرد.

486671