معاون جدید فرهنگی و اجتماعی پلیس پایتخت منصوب شد

سرهنگ علی همه خانی به عنوان معاون جدید فرهنگی و اجتماعی پلیس پایتخت منصوب شد.

تصویر معاون جدید فرهنگی و اجتماعی پلیس پایتخت منصوب شد

به گزارش پرسون، برابر پیشنهاد سردار محمدیان، سرهنگ علی همه خانی با حکم سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور به عنوان معاون جدید فرهنگی و اجتماعی پلیس پایتخت منصوب شد.

وی پیش از این، معاونت آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ و همچنین سابقه مدیریت رده‌های اجرایی پلیس راهور در مناطق مختلف شهر تهران را در کارنامه خدمتی خود دارد.

پیش از این سرهنگ مراد مرادی، مسئولیت معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس تهران را بر عهده داشته است.

486639