کنعانی:

وزیر خارجه آلمان چگونه به خود حق می‌دهد از حقوق بشر مردم ایران صحبت کند

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات ضد ایرانی وزیر خارجه آلمان نوشت: وی که دولت متبوعش مسئول تجهیز رژیم صدام به جنگ افزار شیمیایی و شهادت و مسمومیت هزاران شهروند ایرانی است، چگونه به خود حق می‌دهد از حقوق بشر مردم ایران صحبت کند!
تصویر وزیر خارجه آلمان چگونه به خود حق می‌دهد از حقوق بشر مردم ایران صحبت کند

به گزارش سایت خبری پرسون، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به ادعاهای وزیر امور خارجه آلمان در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران در توئیتی نوشت: بسیار بعید است وزیر خارجه آلمان از ذهنیت مردم ایران نسبت به گازها و مواد شیمیایی و ارتباط آن با دولت آلمان مطلع نباشد.

کنعانی همچنین نوشت: وی که دولت متبوعش مسئول تجهیز رژیم صدام به جنگ افزار شیمیایی و شهادت و مسمومیت هزاران شهروند ایرانی است، چگونه به خود حق می‌دهد از حقوق بشر مردم ایران صحبت کند!

آنالنا باربوک، وزیر امور خارجه آلمان روز گذشته با طرح اظهارات مداخله آمیز و دخالت در امور داخلی ایران، درباره وضعیت حقوق بشر در ایران مدعی شد: «ما این را نخواهیم پذیرفت.»

مقامات غربی ماه‌هاست به بهانه‌های مختلف و با طرح مواضع ضد ایرانی تحریم‌هایی را علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران وضع کرده‌اند.

این تحریم‌ها کنار جنگ تبلیغاتی ـ رسانه‌ای بخشی از جنگ ترکیبی غرب علیه ایران به‌شمار می‌رود. کشورهای غربی بعد از فروکش کردن آشوب‌ها در ایران، در راستای تلاش برای تنفس مصنوعی به اغتشاشات سیاست تحریم‌های خود علیه ایران را ادامه داده‌اند.

486632