واکنش سخنگوی شورای نگهبان به ماجرای خودروهای اهدایی نمایندگان

سخنگوی شورای نگهبان درباره ادعای فروش خلاف ضابطه خودرو به برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفت: ما هنوز در این زمینه گزارشی دریافت نکردیم.
تصویر واکنش سخنگوی شورای نگهبان به ماجرای خودروهای اهدایی نمایندگان

به گزارش پرسون، هادی طحان نظیف روز شنبه در نشست خبری اظهار درباره ادعای فروش خلاف ضابطه خودرو به برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفت: ما هنوز در این زمینه گزارشی دریافت نکردیم اما اگر خلافی در این زمینه صورت گرفته باشد، حتماً در زمان بررسی صلاحیت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

485081