قرص کامل ماه در آغوش بلندترین قله ایران + فیلم

آخرین پرتو‌های ماه کامل بر فراز قله دماوند را یک فیلمبردار به تصویر کشید.
تصویر قرص کامل ماه در آغوش بلندترین قله ایران + فیلم

به گزارش پرسون، فرهاد ابوالقاسمی تصویری از قرص کامل ماه بر فراز قله دماوند ثبت کرده است که آرام آرام در پس این قله سربلند در تاریکی فرو می‌رود.

در این تصویر ماه کامل ابتدا بر ستیغ قله دماوند آخرین پرتو‌های خود را بالاتر از هر کس و هر چیز به نمایش می‌گذارد و در ادامه چرخش آن باعث می‌شود ماه به آرامی در پشت کوه ناپدید شود.

قله دماوند با ۵۶۱۰ متر ارتفاع بلندترین قله ایران و غرب آسیا است که جایگاه خاصی در فرهنگ و تاریخ این سرزمین دارد و در اساطیر ایران از این قله بلند نیز به فراوانی یاد شده است مانند به بند کشیدن ضحاک در این دماوند یا پرتاب تیر آرش از قله دماوند برای تعیین حدود مرزی ایران.

کوه دماوند تیرماه ۱۳۸۷ به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در فهرست آثار ملّی ایران ثبت شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

484450