بازگشت جعفر پناهی برخلاف شایعات

جعفر پناهی که ده روز پیش به همراه همسرش به کشور فرانسه رفته بود، دیروز به ایران بازگشت.

تصویر بازگشت جعفر پناهی برخلاف شایعات

به گزارش پرسون، جعفر پناهی که ده روز پیش به همراه همسرش به کشور فرانسه رفته بود، دیروز به ایران بازگشت.

این فیلمساز که پس از رفع ممنوعیت خروجش به همراه همسرش طاهره سعیدی ایران را به مقصد فرانسه ترک کرده بود امروز پس از ده روز به کشور بازگشت.

برخی رسانه‌ها در گمانه‌زنی‌های خود چنین عنوان کرده بودند که پناهی مسافرتش را تا پایان جشنواره فیلم کن ادامه خواهد داد که با بازگشت جعفر پناهی به ایران مشخص شد که این گمانه‌زنی‌ها واقعیت نداشته است.

منبع: بانی‌فیلم

483990